Devastirana

Pinterest LinkedIn Tumblr +

devastirana

Šta znači devastirana?

Devastirana znači razorena, opustošena odnosno uništena.

Izraz devastirana retko se upotrebljava u svakodnevnom govoru zbog čega veliki broj ljudi ne samo da se ne susreće sa ovim pojmom, već ne zna njeno značenje. Ako Vas zanima koje je to značenje pojma devastirana i kada se on upotrebljava pročitajte tekst koji sledi.

Etimološki posmatrano pridev devastirana izveden je od imenice devastacija koja je nastala od latinske reči devastation u značenju pustošenje, haranje, razaranje i uništavanje. Shodno tome jasno je da pridev devastirana znači razorena, uništena, razrušena, opustošena i slično. Devastirati može se koristi i za situacije kada je narušena prirodna lepota nečega određenim ljudskim delovanjem ili raznim neprimerenim radnjama.

Devastirana može se koristiti i u značenju završiti sa tim (tj. nešto privesti kraju), uništiti ili ubiti nekog ili nešto. Ovaj pojam uglavnom se koristi za radnje, tj. delovanja koja su dovela do velikih razaranja i uništenja od strane ljudske ruke.

Share.