Distorzija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je distorzija? Koje značenje ima ovaj pojam i gde se sve koristi?

Distorzija je naziv za uganuće zgloba, ali se koristi i da označi bilo kakvo izobličenje, izvrunuće, isćašenje.

Ukoliko se ne razumeta u medicinsku terminologiju verovatno niste upućeni u značenje pojma distrozija, koji poslednjih godina ima sve češću upotrebu na našim prostorima.

Sam termin distorzija potiče od latinske reči distorsio, što znači iskretanje, izvijanje, iskrivljenje, izopačenje, izobličenje. Najopštije posmatrano distorzija predstavlja promenu originalnog oblika ili nekih drugih karakteristika nečega (objekta, zvuka, organa, tela itd.)

Na našim prostorima distorzija se pretežno koristi u medicini i to kao naziv za uganuće zgloba.

Reč je o uganuću koje je praćeno potpunum ili delimičnim prekidom ligamenata i zglobne čaure, najčešće nastalo iznenadnim neofiziološkim pokretima u zglobu. Distorzija obično nastaje direktnim udarcem ili prekomerenim pokretima koji su izvan fiziološkog pokreta zgloba.

Samo lečenje zavisi od toga koliko je jaka upala, ali praktiju se krioterapija, hidrokineziterapija, elektroforeza, interferentne struje, laser, magnetoterapija, kineziterapija. U slučaju da navedeno ne pomaže ili da je reč o distorziji trećeg stepena obavezan je hiruški zahvat i to što pre kako bi se dobili što bolji rezultati.

U optici, distorzija predstavlja deformaciju lika dobijenog optičkim instrumentom ili sistemom takvih instrumenata.

U akustici se ovaj termin koriti da označi promenu frekvente karakteristike zvuka prilikom njegovog prenošenja kroz aparature.

U fizici, distorzija predstavlja deformaciju električnih ili magnetskih polja koja nastaje zbog delovanja nekog drugog polja.

U prenesenom značenju ovaj pojam koristi se da označi prevrtanje očiju kao znak nekog negodovanja.

Share.