Dignitet

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Dignitet

Danas, u doba kada je sve instant, brzo i trenutno, kada se ne poštuju osnovne ljudske vrednosti i prava, mnogima je ugrožen dignitet.

Političke, etičke i moralne diskusije koriste koncept digniteta, kako bi izrazile ideju da ljudsko biće ima urođeno osnovno pravo dostojanstva, odnosno kao takvo da se vrednuje i poštuje.

U engleskoj, na primer, često se upotrebljava pojam „dignity“ kako bi upozorio na nešto ili ukazao na neku kritiku. Tako se često u politici koristi reč dignitet da bi ukazao na položaj potlačenih i ugroženih grupa i naroda. Ali ovaj pojam se, ne retko, proteže i u kulturi i u subkulturnim krugovima, pa i kada se radi o pravima životinja koje se koriste u ishrani ili u istraživanjima i td.

Generalno posmatrajući, pojam dignitet se može koristiti u raznim značenjima i funkcijama, u zavisnosti od toga kako je termin upotrebljen i u kom kontekstu.

Sam termin vodi poreklo od latinske reči dignitas i znači dostojanstvo, ugled, pa i visoko zvanje.

U savremenoj upotrebi dignitet je sinonim za poštovanje, određeni (ljudskoj vrsti dostojanstven) „status“. Međutim, kao što smo pomenuli, često se upotrebljava da sugeriše da neko ne prima dovoljan, odgovarajući stepen poštovanja.

Može se čuti i u kontekstu kada treba da pojača vrednost nečega. Na primer, „ove doktorske studije podižu dignitet fakulteta“ i tome slično.

Share.

Leave A Reply