Angiologija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Angiologija

Šta je to angiologija?

Angiolog je stručno lice koje se bavi agiologijom.

Najkraća definicija angiologije bila bi da je to deo medicinske nauke koji se bavi proučavanjem krvnih sudova ili o odnosima tečnosti u čovečijem telu. A specijalista za bolesti krvnih sudova, odnosno cirkulacije naziva se angiolog.

Prema definiciji, angilogija je subspecijalizacija u sklopu interne medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti krvnih sudova.

Danas su oboljenja krvnih sudova i nepravilan rad srca, poznatije kao kardiovaskularne bolesti, najčešći uzrok smrtnosti u razvijenim zemljama. Smatra se da oko 50% stanovništva u zemljama sa višim životnim standardom boluje i umire od bolesti srca i krvnih sudova. Među njima na prvom mestu su srčani i moždani udar.

Da li je uopštepotrebno i pominjati važnost pravilnog rada srca koji pumpa, tj. pokreće cirkulaciju krvi u celom organizmu? S obzirom da se putem krvi u organizam unose kako hranljive tako i štetne materije, samo otežano proticanje krvi kroz krvne sudove faktor je rizika za razna oboljenja.

Kada opisujemo značaj angologije kao deo medicinske nauke svakako treba pomenuti i arterije, s obzirom da sve krvne sudove delimo na arterije (odnosno krvne sudove koje vode krv od srca ka periferiji) i na vene (krvni sudovi koji istu tu krv vraćaju nazad ka srcu) i tako uzajamno funkcionalni zatvaraju cirkulacioni krug.

Ovde treba odvojiti, te razlikovati vene od arterija jer se svakako i njihova oboljenja značajno razlikuju.

Share.