Avans

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je avans? Koje značenje ima pojam avans? Šta znači kada nam neko traži ili pak daje avans?

Reč avans se najčešće koristi u ekonomskoj terminologiji gde označava plaćanje dela duga unapred.

Avans je zapravo odredjena suma novca ili neke druge stvari koja ima svoju vrednost i koja je zamenljiva i koju jedna strana predaje drugoj strani u momentu zaključivanja ugovora.

U pitanju je delimično izvršenje obaveze iz datog ugovora, pre roka dospeća, odnosno – pune isplate.

U svakodnevnom životu, obično avans daje naručilac koji tako može da pokrije deo troškova koji će se javiti tokom obavljanja posla. Tu je uglavnom reč o nabavci sirovine odnosno repromaterijala.

Inače, avans nije sredstvo koje obezbedjuje izvršenje obaveze. Avans je tek anticipacija ispunjenja – delimično ispunjenje. U slučaju da ugovorna strana, koja je položila avans, ne ispuni svoje obaveze i ne isplati svoje dugovanje, avans ne propada, već ima pravo da ga potražuje natrag.

Avans kao metoda finansijske komunikacije u privredi može stimulisati izvršenje ugovorne obaveze. Dakle, ako sa nekim dogovaramo posao na primer o izradi 1 000 košulja, a proizvođač kaže da je ukupna cena te robe 300 000 dinara, on će sigurno biti stimulisan da posao obavi i ranije i kvalitetnije ako deo duga platimo odmah po naručivanju robe.

Share.