Alkalni metali

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Alkalni metali

Šta su to alkalni metali?

Specifična grupa metala naziva se alkalni metali.

Etimologija navodi da izraz alkalni metali potiče od reči algili u značenju biljni pepeo, premda se soli alkalnih metala nalaze u biljnom pepelu.

I ovaj pojam se prema jednoj od definicija može odrediti kao grupa metala male težine koje voda rastvara i na običnoj temperaturi, poput kalijuma, natrijuma, litijuma i drugih.

Svi hemijski elementi ove grupe imaju karakteristike običnih metala, a to su metalni sjaj, dobra termalna provodljivost, mekoća i niska tačka topljenja.

U grupu alkalnih metala pored navedenih spadaju: rubidijum (Rb), cezijum (Cs) i francijum (Fr). Ono što je interesantno jeste da joni alkalnih metala u dodiru sa plamenom daju intezivne boje. Na primer, natrijum daje žutu, kalijum ljubičastu, a litijum pravi crvenu.

S obzirom da alkalni metali lako oksidiraju skoro ih je nemoguće nači u prirodi u svom elementarnom stanju. A kao što smo naveli pošto se skoro sve njihove soli brzo rastvaraju u vodi najčešće se mogu naći kao joni u vodenim rastvorima, odnosno najviše u morskoj vodi.

Alkalni metali se mogu još naći i u obliku mineralnih naslaga (kao što je NaCl) koje se nalaze ispod Zemljine površine. U Čileansko Peruanskoj pustinjskoj regiji postoje u obliku natrijum nitrata, poznatijeg kao Čileanska salitra.

Najzastupljeniji alkalni metali (koji se najlakše mogu naći) su natrijum i kalijum, dok je litijum najređi element ove skupine metala.

Share.