Atavizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Da li ste čuli za reč atavizam? Znate li njeno značenje?

Atavizam je reč latinskog porekla (lat. Atavus – predak). To je pojam koji označava sličnost sa precima, to jest, nasleđe osobina svojih pedaka.

To je neočekivano javljanje nekih telesnih i mentalnih osobina dalekih predaka na potomku, čiji direktni preci nisu imali ili se na njima nisu videle.

Atavizam

Primer za atavizam je kod čoveka malo zašiljeno uho ili zečja usna, kod konja dva prsta iznad kopita, pojava zuba kod kokošaka, pojava zadnjih nogu kod zmija i kitova.

U biologiji, atavizam je evolucijski povratak osobina koje su nestale generacijama pre. U društvenim naukama, atavizam je socijalna tendencija. Primer za to je „oživljeni atavizam“, kada se ljudi u moderno doba vraćaju načinima razmišljanja i delovanja bivšeg vremena.

Share.