Alias

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Alias

Šta znači reč alias?

Šifra ili simbol koji predstavlja nešto drugo naziva se alias.

Prema nalazima etimologa izraz alias potiče od latinske reči alias koja označava nešto drugačije, rečeno na drugi način, odnosno drugim imenom.

Najčešće pojam alias asocira na naziv društvene, timske igre koja podstiče i razvija kreativnost, asocijaciju, te razvija i vokabular igrača.

Igra se sastoji od ploča, figurica i 400 kartica sa pojmovima i peščanog sata, tako da je potrebno rečima opisati zadati pojam pomoću njegovih sinonima, zamenica, sličnim pojmovima, kao i pomoću pojmova suprotnog značenja, asocijacijama i slično. Može imati dva ili više igrača.

Pravila igre su jednostavna. Dok jedan igrač izvlači karticu sa pojmovima, drugi tim određuje broj za taj pojam od 1 do 8. Igrač prvog tima objašnjava drugom timu koji pojam je u pitanju ali drugim rečima, zato se igra i zove alias (rečeno na drugi način), sve dok vreme ne istekne. Međutim, sve dok ima vremena ako tim pogodi zadati pojam odmah se zadaje drugi pojam sa druge kartice, ali pod istim brojem. Kad istekne vreme ostali timovi viknu„Stop!“, a tim koji najbrže pogodi pojam pomera se za jedno mesto na ploči. Pomeranje je bitno jer tim koji prvi stigne do cilja pobeđuje, premda broj kartica koje je tim osvojio pokazuju pomeranje na ploči (polje na kojem se igra).

Ipak pojam alias se koristi i u informatici, tačnije u hardverskom jeziku. Ovde se alias odnosi na lažnu niskofrekvetnu komponentnu, koja se pojavljuje u semplovanim podacima, a koji su prikupljeni sa presporom brzinom semlovanja, te se naziva „aliasing greška“.

Share.