Integracija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Integracija

Šta je to integracija?

Ujedinjenje, tj. spajanje nekih delova u celinu naziva se integracija.

Integracija je pojam sa višestrukim značenjem. Etnološki posmatrano reč integracija nastala je od latinske reči integratio u značenju obnavljanje, ujedinjenje, dopunjavanje. Pojam integracija veoma je čest u našem jeziku i ima primenu u biologiji, računarstvu, matematici, sociologiji i ekonomiji.

U ekonomiji po definiciji integracija predstavlja sastavljanje tj. spajanje u privredi. Najčešće označava razne procese internacionalizacije proizvodnih snaga i privrednih delatnosti uopšte. U savremenom doba procesi integracije obuhvataju vojne i političke odnose, zatim naoružanje i sisteme odbrane.

U socijologiji pojam društvena integracija označava proces međusobnog povezivanja bilo pojedinaca, bilo društvene grupe u veću i relativno skladniju celinu. Društvene integracije su veoma bitne jer njihovim jačanjem dolazi do ponašanja koje je primerenije društvenim normama, a samim tim i grupa efikasnije funkcioniše, a subjektivno gledano povećava se i zadovoljstvo pojedinca. Društvena integracija šire može se posmatrati kao složen impluzivni proces.

U matematici integracija je postupak nalaženja integrala u matematičkoj analizi. Integracija može biti određena, neodređena, Stilijesova i td. Najpoznatija i najčešća jeste neodređena integracija koja se odnosi na antidiferencijaciju.

U računarstvu pojam integracija veoma je čest I ima široku primenu. Najviše se koristi pojam integrisano kolo koji predstavlja složeno električno kolo sastavljeno iz dosta elemenata, a objedinjeno u jedinstvenoj podlozi I spremno za ugradnju u složenije sisteme, ali isključivo kao jedinstvena komponenta. Celokupna mreža ovih komponenti realizovana je na jedinstvenom komadu poluprovodnika koji se nalazi u središtu integrisanog kola.

Sistemska integracija predstavlja process uz pomoću kojeg se male softverske komponente sjedinjuju u veći program.

Digitalna integracija omogućava podacima koji se nalaze na jednom uređaju da budu pročitani i korišćeni od strane drugih programa.

Share.