Indikacije

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je značenje reči“ indikacije“?

Indikacije su vrsta pokazatelja, odnosno to su činjenice koje nam mogu ukazivati na nešto, najavljivati nešto… Indikacije su osnov za sumnju ili baza da se o nečemu formira stav.

Pojam „indikacije“ koristi se u svakodnevnom govoru, ali i u brojnim naučnim granama.

indikacije

U medicini, kada lekar pokušava da postavi dijagnozu, on najpre mora da prikupi, pregledom i analizama, činjenice koje će mu pomoći da oceni stanje pacijenta. Upravo ti rezultati i analize su indikacije zdravstvenog stanja pacijanta.

U farmaciji, kada se propisuje određeni lek, pod naslovom „indikacije“ u uputstvu za upotrebu leka, stoji spisak bolesti, stanja ili poremećaja, za koje je lek namenjen. Suprotna reč je „kontraindikacije“ koje označavaju stanja ili prilike pacijenta u kojima se lek ne sme primeniti.

Reč indikacija potiče iz latinskog jezika – od reči (indicatio) koja znači:ukazati, uputiti.

U svakodnevnom govoru i životu, kada dodjemo do nekog zaključka ili rešenja, možemo reći da su postojale indikacije na osnovu kojih smo zaključili nešto ili doneli neku odluku o odredjenoj akciji, ili smo pak stekli mišljenje o nekoj osobi.

Share.