Iteracija

0

Iteracija

Šta znači reč iteracija

Uzastopno ponavljanje nečega naziva se iteracija.

Izraz potiče od latinske reči iteratio u značenju ponavljanje, obnavljanje.

I ovaj pojam ima svoju široku upotrebu u srpskom jeziku. U suštini iteracija je sinonim za određeni broj ponavljanja nečega, sa ciljam približavanja željenom cilju, odnosno rezultatu.

Tako se u informatici iteracija koristi da odredi veći broj ponavljanja istih komandi u nekom programu, koje se neretko naziva “petlja”.

U matematici se pojam iteracije odnosi na proces iteracije funkcije, tj. primena te funkcije više puta. U ovoj nauci se iteracija koristi još u tzv. iterativnim metodama koje se koriste za proizvodnju približnih numeričkih rešenja za određene matematičke probleme. Kao dobar primer matematičke iteracije često se navodi ručno izračunavanje kvadratnog korena nekog broja.

Kod projektnog menadžmenta takođe se upotrebljava ovaj pojam, pa se za iteraciju vezuje tehnička izrada i dostavljanje postepenih elemenata u poslu, tj. razvoj proizvoda ili proces dizajna.

Iteracija je pojam koji se primenjuje i u pedagogiji, pa se koristi za opisivanje procesa nastave ili upućivanje učenika da ponavljaju eksperimente i procene kako bi došli do što preciznijih rezultata, ali i da bi što bolje savladali tu tehničku veštinu, odnosno primenu svog znanja. Prema pedagogiji, definicija iteracije bi bila proces učenja i razvoja putem cikličkih pitanja, koja rezultira brojne praktične mogućnosti. Zato se iteracija povezuje sa starom izrekom “vežbom do savršenstva”.


Share.

Leave A Reply