Asihrono

0

Asihrono

Šta je to asihrono?

Nesinhronizovano, odnosno vremenski neusklađeno naziva se asihrono.

Asihrono je pojam za koji postoje male šanse da ga čujete u svakodnevnom govoru. Ova reč poznata je uglavnom kod kompijuterskih zaluđenika ili osoba koji se bave programiranjem i slično.

Asihrono u bukvalnom prevodu ima značenje nesihronizovano odnosno neistovremeno. Asihrono je pridev koji se koristi za svaki proces koji nije sinhronizovan. Verujem da svi znate da reč sihronizovano znači istovremeno i uglavnom se koristi za ozvučenje filma gde je snimanje slike i tona urađeno u isto vreme (znači sihnronizovano je). Prema tome asihrono je izraz suprotan sihronizaciji i koristi se za procese koji nisu istovremeni, odnosno oni su vremenski neusklađeni.

Asihrono se često koristi  i kada šaljemo ili primamo određene datoteke preko telefonske linije (faks).

Posebna indukciona mašina nosi naziv asihrona mašina i predstavlja električni uređaj za naizmeničnu struju. Ovaj naziv dobila je jer je asihrona, odnosno brzina obrtaja rotora i brzina obrtaja obrtnog magnetnog polja nije vremenski usklađena, tj. nije sinhronizovana.


Share.

Leave A Reply