Arhmedija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Arhmedija

Šta je to arhmedija?

Arhmedija je turban, odnosno platneni ovitak oko fesa kod muslimana.

Broj turcizama, odnosno turskih reči koje su za vreme njihove vladavine nastavile da se koriste na našim prostorima je izuzetno veliki. Dok su ranije ljudi znali značenje gotovo svakog turcizma, danas mlađi naraštaji koriste urbanije reči čime turcizmi zastarevaju što dovodi do toga da sve veći broj ljudi ne zna šta znače pojedini turcizmi.

Ahmedija je reč koja potiče iz turske i ima značenje turban, a predstavlja platneni ovitak oko fesa kod muslimana. Arhmedija je poznata pod imenima čalma ili saruk. Na našim prostorima reč arhmedija se veoma retko koristi jer ju je reč turban potpuno potisnula iz upotrebe.

Arhmedija je takođe i naziv za Džamiju Sultana Ahmeda koja predstavlja državnu džamiju i jednu od najvećih znamenitosti Instabula. Arhmedija je jedna od malobrojnih džamija koje su ukrašene sa plavom keramikom. Izgrađena je početkom 1600 –te godine i danas predstavlja jednu od najvećih turističkih atrakcija ne samo Instabula, već cele Turske.

Bitno još jedan pojam, a to su Arhmedije odnosno muslimanska sekta  koja je napustila Islamsku veru zbog svojih verovanja koja su prilično iskrivljena. Može se reći da su Arhmedijami zlonamerni i licemerni ljudi  koji tvrde da su oni jedini, najbolji, najverniji i istinski Muslimani.

Share.