Referat

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Referat

Značenje reči referat

Svojevrstan izveštaj naziva se referat.

Izraz referat potiče od novolatinske reči referatus u značenju izveštaj, predavanje. Može biti pismeni ili usmeni stručan izveštaj na primer o knjizi, o sadržini akta, o stanju neke stvari ili pitanja i tome slično.

Takođe, referat se još definiše kao usmeno ili pismeno izlaganje sopsvenih pogleda i stavova o nekom stručnom ili naučnom pitanju pred nekim skupom ili uopšte u javnosti.

Referat treba da bude isključivo samostalan rad o nekoj zadatoj temi. Treba da sadrži bitne činjenice o nekom pitanju koje se, kao što smo pomenuli, po završetku javno izlažu u javnosti.

Referat je najčešće mini istraživački rad uz obavezno naznačene izvore informacija koje se mogu naći u obliku knjiga, interner izdanja, anketa i tome slično.

Koji je cilj izrade referata? Svaki istraživački rad ima za cilj proučavanje i proveravanje različitih izvora znanja i informacija, ali pre svega se uči kako od nepoznatog doći do saznanja ili zaključka koji se može predstaviti drugima. Pisanje referata može dati autoru jedno veliko iskustvo u istraživačkom svetu, ali i samostalno snalaženje u obrađivanju podataka i zaključivanju na osnovu dokazanih činjenica.

Referat mora prvo da sadrži uvod, razradu teme, zaključak, kao i bibliografiju tj. korišćenu literaturu i duge izvore podataka i na kraju priloge i dodatke ukoliko su korišćene neke karte, mape, slike, tabele i slično.

Share.

Leave A Reply