Referada

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to referada?

Referada predstavlja radno mesto, odnosno određeno odeljenje u ustanovi sa posebnim radnim zadacima.

Pojam referada se svakodnevno koristi u Hrvatskoj, dok u našoj zemlji retko se možemo sresti sa ovim pojmom. Može imati dva značenja, te je bitno obratiti posebnu pažnju na sam kontekst rečenice.

referada

Obično kada se kaže referada misli se na delokrug rada, tj. određen opseg rasa ili radno mesto. Referada predstavlja određeno odeljenje u ustanovi ili nekoj radnoj organizaciji koje je zaduženo za posebne radne zadatne.

Primera radi, referada u određenom fakultetu predstavlja birokratsko sedište fakulteta i mesto na kojem studenti mogu dobiti sve potrebne informacije, prijaviti se na fakultet, odjaviti se sa istog, dobiti svoj indeks i brojne druge administrativne stavke.

Ipak izraz referada možemo koristi i u drugom značenju, gde ovaj izraz predstavlja određeni usmeni ili pismeni izveštaj o nekom poslu ili stanju koje se desilo.

Share.