Agrikultura

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Agrikultura, šta je to? Znate li tačno značenje ovog pojma i njegovu definiciju?

Agrikultura je grana poljoprivrede koja se bavi obradom zemljišta i njegovim iskorišćavanjem za uzgoj kultivisanih biljaka.

Da li ste upoznati sa značenjem pojma agrikultura? A da li znate šta znači zemljoradnja? A da li znate da ove dve reči imaju potpuno isto značenje?

Verujem da su sa terminom zemljoradnja svi dobro upoznati. Sa druge strane, pojam agrikultura je većini zasigurno nepoznat. Iako ove dve reči imaju potpuno isto značenje, agrikultura je reč koja je veoma slabo zastupljena na našim prostorima.

Agrikultura predstavlja latinsku reč za zemljoradnju, odnosno zemljodelstvo.

Po definiciji, agrikultura poredstavlja granu poljoprivrede koja se bavi obradom zemljišta i uzgojem kultivisanih biljaka. Može se podeliti na: ratarstvo, voćarstvo, vonogradarstvo, livadarstvo i ćvećarstvo.

Interesantno je da agrikultura, odnosno zemljoradnja predstavlja jednu od najstarijih grana poljoprivrede koja se razvila još od davnina. Poznato je da su u starom Egiptu, Kini, Mesopotamiji i drugim područjima gajene biljke, koje su pre svega korišćenje za ishranu. Naravno, zemljoradnja je danas dosta razvijenija i zajedno sa stočarstvom predstavlja osnovne grane poljoprivrede.

Share.