Metuzalem

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Metuzalem

Šta je to metuzalem?

Biće koje doživi duboku starost naziva se metuzalem.

Pojam metuzalem nije čest i male su šanse da ste čuli za ovaj pojam. Naime metuzalem je reč koja je najpre korišćenja za najstarijeg čoveka na svetu, a danas se odnosi na sve ljude koji dožive duboku starost.

Etimološki posmatrano reč metuzalem potiče iz hebrejskog jezika i ima značenje čovek sulice (alternativan prevod ove reči je – kada umre poslaće ga). Sam nastanak ove reči veoma je zanimljiv i povezan sa jednom hebrejskom legendom. Naime još u bibliji spominje se čovek koji je najstarija osoba na svetu ikada. Navodno on je doživeo starost od neverovatnih 969 godina. Njegovo ima bilo je Metuzalem, zbog čega se danas sva živa bića koja dožive duboku starost nazivaju tako. U Bibliji postoji još dosta osoba koje su živele po nekoliko vekova, iako mnogi smatraju da su te bibliske price puka izmišljotina i želja ljudi da veruju u natprirodne pojave.

Napredak u nauci, a pre svega u medicine omogućio je određenim ljudima, ali i drugim bićima da dožive zaista duboku starost. Iako je broj ovih ljudi veoma mali, oni ipak postoje i nazivaju se metuzalimima.

Prema zvaničnim izveštajima koje je izdao Institut u Nemačkoj Luis Klament je najstarija osoba na svetu koja je imala 122 godine kada je umrla.

Bitno je istaći da se pojam metuzalim ne odnosi samo na ljude već na sva živa bića, pa tako najstarije drvo na svetu takođe se naziva metuzalimom i slično.

Share.