Monografija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je monografija? Saznajte značenje ovog pojma.

Književna ili naučna rasprava koja se bavi samo jednim predmetom nauke ili životom i radom samo jednog pisca, umetnika, filozofija ili neke druge ličnosti naziva se monografija.

Sigurno ste do sada bili u prilici da se sretnete sa pojmom monografija koji ima široku primenu u brojnim naučnim disciplinama. U slučaju da niste sigurni koje značenje ima ovaj pojam, došli ste na pravo mesto.

Etimologija nas uči da sam termin monografija potiče iz grčkog jezika, tačnije od reči μονοσ (mono), što znači jedan i reči γραφειν (grapho) u značenju pisati. U doslovnom značenju može se reči da monografija predsavlja pisanje na (o) jednoj temi.

Po definiciji, monografija je pisano delo koje detaljno obrađuje jednu temu služeći se postupkom koji omogućava detaljan, sistematski, naučno vrednovan i objektivan opis neke pojave, grupe, institucije ili zajednice korišćenjem različitih naučnih metoda.

Drugim rečima, reč je o kompletnom tekstu koji je obično napisan od strane jednog autora koji veoma detaljno obrađuje određenu temu i naučni doprinos autora (ukoliko ga ima). Monografije su veoma značajne za istraživače kojima su namenjene. Obično se objavljuju u časopisima, a čuvaju u biblotekama.

Praksa je da naučnici svaki rad koji poseduje određenu obimnost o nekoj temi objave kao monografsku publikaciju koja sadrži detaljan opis metodologije istraživanja o temi, predstavljanje rezultata istraživanja, kao i njihovo tumačenje.

U bibliotekarstvu se ovaj termin koristi da označi neserijske publikacije koje su završene u jednom tomu ili u konačnom broju tomova, za razliku od serijiskih publikacija kao što su magazin, časopis, novine.

Share.