Progresivno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Progresivno

Šta znači progresivno?

Najjednostavnije rečeno progresivno znači napredno.

U svim sferama javnog života pogotovo kod ljudi koji obavljaju javnu funkciju možemo čuti izraz progresivno. Polako ova reč počelela je da se koristi i u svakodnevnom govoru, a ako niste sigurni koje je njeno značenje na pravom ste mestu.

Reč progresivno nastala je od latinske reči progressivus u značenju napredan, uspešan odnosno onaj koji se razvija, koji se kreće napred. Izraz progresivan suprotan je izrazu regresivan i koristi se u situacijama kada želimo da iskažemo da neko ili nešto postepeno se povećava ili napreduje. Pojam progresivno može se koristi i za one koji teže savršenom stanju odnosno koji gledaju da idu ka višem stupnju razvoja i napredka u bilo kojoj sferi života.

Prema tome progresivan je onaj ko ide napred, čiji život ide uzlaznom putanjom, odnosno onaj koji pobeđuje u nečemu. Ako je nešto progresivno ono donosi nešto dobro, nešto bogatije, savršenije i vrednije.

Izraz progresivno može se koristiti i u situacijama kada nešto napreduje veoma brzo. Primera radi ako za neku bolest kažu da je progresivna, to znači da se ona brzo širi po organizmu i uzima maha.

Demokratska stranka u Sjedinjenim Američkim Državama označila je svoje pristalice kao progresivne što znači da su oni usmereni ka budućnosti, optimistični, uvereni  u to da žele promene i da će se promene desiti. U skladu sa njima razvio se i pojam progresivist koji po definiciji predstavlja pristašu napredka u društvenim odnosima.

Share.

Leave A Reply