Pežorativno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je pežorativno?

Specifičan tip zamenice naziva se pežorativ.

Kada kažemo nešto u pežorativnom značenju obično mislimo ili gradimo rečenicu u negativnom kontekstu.

Kao i uvek i ovde ćemo se pozvati na etimološko značenje izraza pežorativan. Naime, ovaj pojam potiče od latinske reči peior u značenju gore ili lošije. I u francuskom jeziku se koristi ista reč pejorative kojom se označava određeno pogrdno značenje. Tako da se, u zavsnosti da li se pozivamo na koren od latinske ili francuske reči, može reći i pežorativ i pejorativ.

pezorativno

Kod pežorativa, što nije uvek pravilo, koristi se nastavak, poput selendra, kožurda i tome sično. Lingvisičari bi prepoznali sličnost sa augmentativima (uvećanicama) što i nije daleko od istine. Naime, pežorativno značenje najčešće i imaju augmentativi. Na primer, glavurda, ženturača, kućetina itd. Ipak ni deminutivi (umanjenice) nisu ovde uskraćeni, jer reči poput čovečuljak ili seljačić definitivno imaju negativnu konotaciju.

U svakom slučaju nužno je praviti razliku između augmentativnog, deminutivnog od pežortivnog značenja, ali trebalo bi odvajati i eufeminizam (stilska figura kojom se neka ružna riječ ili izraz zamjenjuje manje ružnom) od svih njih.

Zato i ne čudi što, reči kojima pripisujemo pežoratvno značenje, uglavnom odaju neki neukusan, potcenjivački ili ružan efekat. Dobro poređenje jeste upotreba reči štedljiv i škrt, s obzirom da se prva koristi u meliorativnom, a druga u pežorativnom smislu.

Za reči koje imaju pežorativno značenje još se kaže da su pogrdnice.

Share.