Emocije

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta su emocije?

Čovekove reakcije na neki događaj nazivaju se emocije.

Svi mi svakodnevno osećemo neku emociju. Bilo da smo srećni, tužni, ljuti, iznenađeni, gotovo u svakom trenutku ispoljavamo emociju. Različiti različito ispoljavaju emocije. I dok su neki osećajniji i intezivnije doživljavaju određenje emocije, drugi su hladniji te će kod njih iste emocije imati manji intezitet.

emocije

Sam termin emocije prvi put zvanično se pominje u Oksfordskom rečniku engleskog jezika 1580-te godine kako bi opisao psihičke fenomene koji su svakodnevna pojava. U antičkom doba za pojam emocije upotrebljavan je pojam strasti koji se u i zadržao u nekim zemljama sve do kraja 16-og veka.

Termin emocija nastao je u francuskom jeziku i to od latinskih reči ex i movere, koje znače kretati napolje. Naravno, ova reč se odnosila na preneseno značenje, gde se implicira da emocije psihički pokreću ljude.

Emocije se definišu kao čovekove reackije na neke događaje. Emocije se sastoje iz tri komponente: izražajne, subjektivne i fiziološke. Mogu biti osnovne, složene, neprijatne i prijatne.

Osnovne emocije predstavljaju čovekove urođene reakcije na draži, te se gotovo na isti način ispoljavaju kod svih ljudi. Postoji šest osnovnih emocija: sreća, tuga, strah, ljutnja, gađenje i iznenađenje.

Ono što je interesantno, ovih šest emocija izabrano je da budu osnovne, jer pored ljudi njih ispoljavaju i poneke životinje, a karakteriše ih to što se brzo ispoljavaju i kratko traju.

Složene emocije su ljubav, mržnja, nada, krivica, humor, ljubomora i slično.  Bitno je istaći da svaka emocija ima svoju adaptivnu i komunikatvinu funkciju.

Share.