Kolonada

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kolonada

Značenje reči kolonada

Red stubova naziva se kolonada.

Izraz potiče od francuske reči colonnade koja u bukvalnom prevodu znači stub.

Kolonade se primarno koriste u arhitekturi i definišu se kao red ili niz stubova koji nose krovnu konstrukciju.

U klasičnoj arhitekturi kolonada označava dug niz kolona koje su spojene nekim oblikom krovne konstrukcije, često su samo stojeće, odvojene, ali i kao deo neke zgrade, objekta. taj prostor između dva reda stubova, nalik hodniku ili predvorju, može biti pokriven ali i otvoren.

Na primer, čuvene mermerne kolonade na trgu Sv. Petra u Rimu delo su italijanskog baroknog umetnika Đovana Berninija. Inače kolonade odaju svojevrsnu eleganciju i daju izuzetnu svečanost datog trenutka, pa ne čudi da se i papa obraćao vernicima i hodočasnicima sa tih kolonada (koje okružuju trg ispred bazilike svetog Petra), čak su i dvojica papa na tom mestu proglašeni za svece.

Kolonade su zapravo podizane da nose krovišta hramova, ali i kao nezavisni objekti da naglase prilaze objektima ili spomenicima.

Kada se osvrnemo kroz istoriju, prve kolonade počele su se primjenjivati kod gradnje antičkih hramova. Kasnije, kolonade su se najviše gradile za vreme baroka i neoklasicizma, kao što je pomenuta Berninijeva kolonada (iz 1667. dog.) na trgu Pazza San Pietro.

Brojni su primeri ovakvih kolonada u okviru sačuvanih grčkih i rimskih hramova.

Share.

Leave A Reply