Mikologija

0

Mikologija

Šta je mikologija

Osoba koja se bavi mikologijom naziva se mikolog.

Etimologija kaže da izraz mikologija potiče od dve grčke reči mýkēs koja u originalnom prevodu znači gljiva i logía (nauka). Tako da je mikologija zapravo nauka o gljivama ili o poznavanju gljiva.

Prema definiciji, mikologija je grana biologije koja izučava gljive, ali zajedno sa njenim genetičkim i biohemisjkim svojstvima, te kao lek u ljudskoj upotrebi (u obliku penicilina), kao hranu, ali i kao enteogense, odnosno opasnosti koje dolaze konzumiranjem određenih vrsta gljiva, trovanje istim ili mogućnosti infekcije i tome slično.

Ukratko mikologija je multidisciplinarna nauka, s obzirom da proučava građu, metabolizam, biohemiju, ekologiju, evoluciju i sistematiku gljiva, ali uključujući metode, analize i rezultate različitih bioloških disciplina.

Interesanto je napomenuti da je fitopatologija kao nauka o biljnim bolestima upravo nastala od mikologije. Međutim, ako se osvrnemo unazad kroz istoriju i mikologija je grana botanike (iako su gljive evolucijski bliže životinjama nego biljkama što tada još nije bilo potvrđeno). Tako se i nauka o patogenim gljivama naziva medicinska mikologija. Premda postoje mnogobrojne vrste gljiva, one kao i neki drugi organizmi koji se svrstavaju u gljive izazivaju specifične bolesti kako životinja tako i biljaka.

Među najviše proučavanim gljivama spadaju plesni. A po broju vrsta gljive spadaju u najrasprostranjenije organizme na Zemlji.

Gljive imaju sličnosti i sa životinjama i sa biljkama. Gljive i biljke povezuje isti biljni hormone, a glive i životinje tzv. hitinski ćelijski zid, pigment melanin i enzimi prisutni u mitohondrijama.


Share.

Leave A Reply