Maligno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači maligno? Da li ste upoznati sa značenjem navedenog pojma?

Maligno je izraz koji se koristi da označi nešto zloćudno i pakosno.

Ako niste upućeni u terminologiju koja se koristi u medicini verujem da ne znate značenje pojma maligno. Naime, maligno je pridev koji se nešto ređe upotrebljava u svakodnevnoj komunikaciji, a uglavnom se koristi u medicini i srodnim naučnim disciplinama.

Etimologija nas upućuje da je sam pojam maligno potekao iz latinskog jezika, preciznije od reči malignus, što znači zloćudan, zlurad, opak.

Reč je o medicinskom izrazu koji se upotrebljava za grupe tumora koji prilikom širenja urastaju u zdavo tkivo i razaraju ga. Maligne bolesti su zloćudni tumori koji predstavljaju delove čovekovog organizma koji su počeli nekontrolisano da rastu i razmnožavanju se, što za posledicu ima uništavanje zdravih tkiva.

Maligna oboljenja su opasne bolesti i ključ u njihovom izlečenju leži u blagovremenom otkrivanju istih.

Treba istaći da se izraz maligno, maligni, malignost ili malignitet upotrebljava i za druga stanja u medicini (koja nisu tumori) u kojima je ishod terapije neizvestan, tj. čija je prognoza loša.

Share.