Svita

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Svita

Značenje reči svita

Specijalna vrsta pratnje naziva se svita.

Etimologija kaže da izraz svita potiče od francuske reči suite ili latinske sequi u značenju pratiti ili sledovati („što sledi“). Pod ovim pojmom se podrazumeva određena vrsta pratnje, posebno u vojsci, ali i kao posluga nekih visokih zvaničnika.

I ovaj pojam se koristi u raznim kontekstima. Tako se pod svitom nekad podrazumevaju sve sluge, pomoćnici, kuvari, telohranitelji i druge osobe koje na putovanjima prate određene zvaničnike ili javne ličnosti, kao što su: kralj, predsednik države, visoki plemići, političari, poslovni ljudi, filmske ili muzičke zvezde i td.

Pod svitom se ubrajaju i profesionalci ili službenici kojima je posao da vode brigu o osobi koju prate, neretko je mnogima to i čast ili dužnost. Neki članovi svite to rade i zbog zabave, premda je osoba koja se prati najčešće okružena sa dosta luksuza i zabave.

U muzici svita se tumači kao kompozicija od više delova, obično plesova koji nisu puno povezani. Na primer kod simfonije ili sonate, ali i kod kamerne ili plesne sonate.

U francuskom jeziku postoji izraz “a la suite” (a la svit) koji znači u pratnji i odnosi se na oficire koji nemaju svoje komande, već su u pratnji vojskovođe ili vladaoca, koji bi u slučaju da mu oficir zatreba mogao sa njim svrsishodno raspolagati.

Share.