Senzibilitet

0

Senzibilitet

Značenje reči senzibilitet

Pojačana čulna osetljivost naziva se senzibilitet.

Svako od nas ima izražen osećaj za određene stvari, neko za umetnost, neko za modu, neko za kuvanje i td.

Izraz senzibilitet potiče od latinske reči sensibilitas koja se odnosi na osetljivost, sposobnost opažanja na osnovu osećaja. U našem jeziku se upotrebljava kao sinonim za pojačanu čulnu osetljivost, osećajnost.

Kada kažemo za nekog da je sezitivan znači da je ta osoba sposobnija da oseti neke stvari više i jače od drugih, ima razvijenija čula i čulne osete. Stilski rečeno, osoba ima nežnost osećaja ili u žargonu ima „sluha“.

U psihologiji se senzibilitet definiše kao psihološka, individualna osetljivost. Ona se još objašnjava kao sposobnost reakcije na podražaje kao rekcija svih živih ćelija al najviše onih nervnih. Ovde se pravi razlika između površnog senzibiliteta i dubokog, kao i protopatskog i epikritičnog senzibilitet. Protopatski predstavlja primitivna čula, koja se aktiviraju kada se organizam brani od opasnosti u borbi za opstanak. To su, na primer, situacije pri velikoj promeni temperature vazduha i pritiska. Dok se epikritični senzibilitet manifestuje pri maloj i finoj promeni pritiska, kao što je jedva primetni dodir, veoma mala promena temperature i tome slično.

Prema tome, kod poremećaja senzibiliteta osoba nije u stanju da registruje spoljne draži (dodir, bol, toplo ili hladno) kao i položaj tela u prostoru i međusobni odnos pojedinih delova tela.


Share.

Leave A Reply