Kolonizacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kolonizacija

Šta je to kolonizacija?

Kolonizacija predstavlja naseljavanje određene teritorije osnivanjem kolonija.

Pojam kolonizacija latinskog je porekla i odnosi se ili na naseljavanje određene teritorije osnivanjem kolonije bilo u vlastitoj ili tuđoj zemlji, a takođe može se odnositi i na okupaciju i pokoravanje neke zemlje, tj. naseljavanje određene teritorije nasilnim putem kojim se ta zemlja pretvara u koloniju.

Po definiciji kolonizacija predstavlja izraz koji označava doseljavanja, tj dolozak određenih organizama bilo biljnih, životinjskih ili ljudskih na područje na kome nisu prethodno trajno živeli. U tom smislu se ovaj termin počeo koristiti još tokom 19-og veka i to od strane biologa. Tako da danas u širem smislu možemo posmatrati ovaj pojam tako da se on odnosi i na životinjski i biljni svet, dok u užem smislu kolonizacija predstavlja isključivo doseljavanje ljudi na neku teritoriju i to najčešće organizovano , planirano tj. dobrovoljno. Motivi za dobrovoljnu kolonizaciju su razni, a najčešći je taj što kolonisti (ljudi koji se doseljavaju) žele da sebi osiguraju bolji život pod povoljnih klimatskim, ekonomskih, socijalnim i drugim uslovima i to nastajanjem njihove matične zajednice (najčešće države) da se reši svim pratećim problemima koji se mogu javiti kao i prenaseljenosti narodom na strateški važnim teritorijama.

Kolonizacija prestavlja fenomen koji iako nije definisan  postoji od početka pisane istorije, a najpoznatije su svakako rimska kolonija i grčka kolonizacija.  U savremenom doba moćnije i razvijenije evropske države osnivale su kolonije u Africi, Australiji i Severnoj i Južnoj Americi, što spada u kolonizaciju u širem smislu reči.

Kolonizacija prestavlja organizovano osnivanje kolonija i to najčešće naseljavanjem drugih gradova ili država širom sveta. Iako kolonizacija uglavnom nastaje jer ljudi odlaze u potrazi za boljim životom, postoje i mnogi drugi doborovljni, ali i prisilnih gde je veoma često čak i ceo narod bio promoran od strane velikih ekonomskih jakih država da se seli.

Share.