Karikatura

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je karikatura?

Prikaz neke stvari, osobe ili događaja sa preteranim isticanjem nekih karakterističnih svojstava koje poseduju naziva se karikatura.

Za pojam karikatura čuli smo svi, a većina sigurno zna značenje ove reči. Ipak, ako postoje oni kojima nije baš najjasniji ovaj pojam, sledi objašnjenje.

karikatura

Etimološki posmatrano termin karikatura u naš jezik preuzet je iz latinskog, iako origilanlo reč potiče od italijanskog caricare, što znači pretvoriti, pretvarati.

Po definiciji, karikatura predstavlja zaoštreno poentirani prikaz društvenih ili političkih, a ponekad i privatnih ili opšte ljudskih tema uglavnom koristeći sredstva grafike.

Interesantno je da su ljudi još od antičkog doba prikazivali različite deformisane ljude, stvari ili pojave, što se prenelo i na srednji vek. Ovi prvi deformisani i nakazni crtež predstavljaju preteču karikature.

Karikatura kakva nam je danas poznata nastala je u baroku, ali se u potpunosti razvila tek tokom 19-og veka kada je razvitak štampe, litografije, ksilografije i gravire omogućio njen aposlutni razvitak i eksplotaciju.

Prilikom objave karikature u medijima često se pored nje nalazi kraći tekst, dijalog ili niz manjih karikatura kako bi se opisao neki tok događaja ili priča.

Ljudima su karikature oduvek bile posebno zanimjlive jer su prikazivale stvarnost na duhovit i podsmehivajući način, iako su često bile zlobne i sarkatične. Svaka karikatura sadrži dobro osmišljen komentar teme koja se razmatra i to je ono što je čini još privlačnijom i interesantnijom za široke narodne mase.

Prve karikature koje su prikazivale konkretne osobe iz stvarnog života bile su isključivo namenje za privatnu upotrebu i njih su radili Koračije i Đanlorenco Bernini.

Share.