Kontemplacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to kontemplacija?

Misaoni proces koji nema potrebe za praktičnom realizacijom naziva se kotemplacija.

Termin kontemplacija vam možda neće biti od velike koristi, jer se retko upotrebljava, ali za sve one koji žele da saznaju njegovo značenje sledi objašnjenje.

kotemplacija

Ako posmatramo etimologiju vidimo da je pojam kontemplacija u naš jezik došao iz latinskog, tačnije od reči contemplation, što znači razmatrati, promatrati; Najpre kontemplacija označava razmišljanje, posmatranje, razmatranje, odnosno duboko proniranje mislima u nešto.

Po definiciji kontemplacija predstavlja misaoni process koji nema potreba za praktičnom realizacijom. U religijskom smislu kontemplacija se koristi za označavanje oblika molitve ili meditacije.

Ipak treba istaći da su filozofi različito definisali ovaj pojam. Po platonu kontemplacija predstavlja intelektualnu spoznaju te putem nje može se steći saznanje o Božanskim idejama.

U mistizmu devinišu je kao stanje gde se ljudski um usresređuje na duhovnu stvarnost, te dok se kocentriše na nju, on zaboravlja sve druge stvarnosti.

Isak Sirin sa druge strane smatra da kontemplacija predstavlja osećanje Božanskih tajni koje su skrivene u stvarima koje nas okružuju.

Share.