Kardinalno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kardinalno

Šta znači kardinalno?

Najvažnije, glavno, osnovno naziva se kardinalno.

Sigurno ste imali prilike da čujete da je nešto kardinalno. Veoma često kod nas se upotrebljava izraz „kardinalna greška“. Da li ste se zapitali koje je značenje ovog pojma ili možda to već znate?

Etimološki posmatrano reč kardinalno je latinskog porekla i nastala je od reči cardinalis koja ima značenje osnovni tj. glavni.  Ako za nešto kažemo da je kardinalno to znači da je ono osnovno, bitno, glavno odnosno najvažnije. Naravno kardinalno ima i druga slična značenja.

Ako kažemo da su neke tačke kardinalne to će značiti da su one glavne tačne (na primer istok, zapad, jug i sever su četiri glavne strane sveta i predstavljaju četiri ključne tačne; kardinalna greška bi bila kobna greška ili najvažnija greška i slično).

Ovde je biti istaći pojam kordinalno može koristiti i u negativnom kontekstu gde takođe predstavlja neku osnovnu stvar ili najvažniju stvar koja za sobom vuče neke nepovoljnosti.

Ovaj izraz se ne koristi tako često u našem jeziku, a može se reći da se vremenom sve ređe koristi.

U matematici kardinalan broj nekog konačnog skpa predstavlkja broj elemenata tog skupa. Ako je reč o beskonačnim skupovima kardinalan broj se definiše kao vrsta beskonačnog skupa u koji se dati skup može preslikati sa bijekcijom.

Share.