Kompetencija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kompetencija

Šta znači reč kompetencija?

Specifična vrsta nadležnosti naziva se kompetencija.

Kada nekoga pitamo čime se bavi ili šta je po zanimanju često pomislimo da li je i koliko stručan, odnosno koliko je kompetentan za taj posao koji obavlja.

Etimologija nas upućuje na poreklo izraza kompetencija navodeći latinsku reč competentia koja se prevodi kao nadležnost, merodavnost. Tako se pitanje kompetencije odnosi na pitanje nečije nadležnosti. Na primer, pitanje nadležnosti nekog suda ili nadleštva i tome slično. Zato se i kaže da je kompetencija polje rada, odnosno područje rada nekog nadleštva.

U pravnim naukama kompetencija se određuje kao sposobnost ili pozvanost sudije za suđenje.

I kod pojma kompetencije postojali su pokušaji definisanja pojma, tj. tačnog određenja. Prema pojedinim autorima kompetencija je skup povezanih posebnih karakteristika, poput znanja, stavova, veština i td., a koje utiču na glavni deo nečijeg posla. Među najznačajnijim elemetima kompetencije (pored navedenih) jesu: sposobnost, ponašanje i lične osobine. Na primer, pod znanjem se podrazumevaju posedovanje određnog stepena iskustva i stručne kvalifikacije. Dok se sa ličnim osobinama povezuju motivisanost, karakter, samopouzdanje i tome slično.

Naravno, kompetencija nije ograničena kategorija ona se uvek može dograđivati radom na sebi, dokvalifikacijama, daljim školovanjem ili samostalnim učenjem. U suštini jedna osoba uvek može raditi na svojoj kompetentnosti, te je uvek usavršavati. Zato se kaže da kompetentan u bilo kom poslu može biti samo onaj koji stalno napreduje, premda je stajanje na istom nivou znanja isto što i nazadovanje.

Share.

Leave A Reply