Inverzija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači reč inverzija?

Inverzija je pojam koji je nastao od latinske reči inversio što znači okretanje, izvrtanje. Inverzija predstavlja obrtanje, preokret. To može biti preokret reda ili stvari ili ideja.

U složenim društvima, u socijalnom redu I komunikaciji je jako važno proučavati inverziju, jer razumevanjem različitosti I tolerancijom, mogu da se izbegnu sukobi.

Inverzija

Inverzija je I figura kojom se obrće red reči u rečenici ili delova rečenice, a sve u cilju jačeg isticaja. Kod te stilske figure, zavisna rečenica dođe pre glavne, da bi se jače istakao smsao zavisne rečenice. Primer za to je: Kada je došla, uzela je knjigu, umesto Uzela je knjigu kada je došla.

Reč inverzija se koristi u bazičnim prirodnim naukama, kao što su matematika, hemija I slično. Koristi se I u medicine.

Share.