Iracionalno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači iracionalno?

Iracionalno je ono ponašanje čoveka koje je suprotno od zdravog razuma i logike.

Da li Vam je nekada neko rekao da iracionalno razmišljate? A znate li koje je značenje pojma iracionalno?

Ako posmatramo sa etimološke strane termin iracionalno potiče od latinske reči irrationalis, što znači nerazuman, onaj koji nema razum. Uglavnom se koristi da iskaže neku nesaglasnost sa razumom, neshvatljivost pojmova, odnosno suprotnost logici i razumu.

Prema tome, ako kažemo da se neko iracionalno ponaša, to znači da se on ponaša suprotno logici, te da se njegovo ponašanje ne može razumeti i objasniti.

U psihoanalizi, pojam iracionalno je jedan od temeljnih pojmova kojim se objašnjavaju ne samo osnovne čovekove strasti i nagoni, već i njegovi moralni postupci. Frojd, a kasnije i njegovi sledbenici izmenili su mišljenje koje je do tada važilo, a ono se odnosilo na posmatranje čoveka kao potpuno racionalnog bića. Po Frojdu, čovek ne postupa vodeći se racionalnim načelima, već principom zadovoljstva.

Ono što je bitno istaći, to je da se iracionalnost ne odnosi samo na čoveka kao jedinku, već je moguće takvo ponašanje i na nivou grupe ili celog jednog kolektiva.

U domenu iracionalnost prema mnogim psiholozima svrstavaju se i intuicija, umetničko nadahnuće, religija i etika.

Share.