Indikovano

0

Indikovano

Šta znači indikovano?

Indikovano znači  najava, oznaka, pokazivanje odnosno upućivanje.

Veliki broj nas čuo je za pojam indikovano koji se veoma često koristi kako u medicini, tako i u politici, ekonomiji i drugim oblastima. Ako do sada niste imali priliku da znate šta ova reč znači evo Vam prilike za to.

Indikovano je reč latinskog porekla koja ima višestruko značenje. U svakodnevnom govoru koristimo ovaj pojam u značenju pokazivanje, označavanje, najava, upućivanje ili uputstvo. Možemo ga koristiti i u značenju znaka ili obeležja.

U pravnim naukama reč indikovano koristi se kao osnov podozrenja.

U medicini izraz indikovano koristićemo kada želimo da kažemo da je određeni lek najcelishodnji odnosno najbolji i najefikasniji kada je data bolest u pitanju.  Ovu medicinsku naznaku možemo koristi i u slučaju kada treba da se obavi određeni operacijski zahvat. Postoji više indikacija u zavisnoti od vrste bolesti, njenih simptoma i toka u kom želimo da usmerimo lečenje. Prema tome izraz indikovano lečenje znači da data terapija daje najbolj rezultate, odnosno ona je najefektivnija. Suprotno pojmu indikacija jeste kontraindikacija koja podrazumeva da su na snazi takve medicinske okolnosti koje zabranjuju primenu određenog leka ili terapije u lečenju bolesti pacijenta.


Share.

Leave A Reply