Mikrotom

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači reč mikrotom?

Mikrotom je aparat pomoću koga se životinjska i biljna tela rasecaju u tanke i povidne listiće (do 0,00 mm debljine) i na taj način pripremaju za mikroskopska ispitivanja.

Biološki preparat za posmatranje pod mikroskopom bi trebalo da bude toliko tanak da elektronski snop svetla može prodreti kroz njega kako bi se sagledala njegova struktura.

Mikrotom

Izuzetno je važno da struktura preparata ne bude oštećena, a to se poštiže pripremanjem preparata mikrotomom. To je aparat koji se koristi u laboratorijskim ispitivanjima, jer sečenje preparata mikrotomom osigurava dobijanje željene debljine.

Mikrotom je napravljen od rotirajućeg noža koji može biti od čelika, dijamanta illi stakla. Takođe postoji mikrotom koji seče infracrvenim laserskim zrakom i on je mnogo precizniji od ostalih vrsta mikrotoma.

Zahvaljujući mikrotomu, ne samo da je olakšan laboratorijski rad, već se došlo se do velikih naučnih saznanja.

Share.