Megaloman

0

Megaloman

Možda je Megaloman kao superheroj poznatiji iz istoimene animirane serije od pojma megaloman koji se može upotrebiti kao određeno veličanja sebe i svojih „super moći“.

Prema definiciji megalomanija je stanje ili mentalna bolest koja utiče na ljude da misle da imaju veliku i neograničenu vlast ili značaj.

Izraz megaloman potiče od grčke reči mégas, mania što znači pomama ili ludilo. Inače se ovaj pojam koristi da označi nekoga ko je uobražen i žudi za veličanjem sebe, neko ko boluje od ludila veličine, najčešće takve osobe precenjuju same sebe i svoju vrednost.

Osoba koja je pogođena megalomanijom iliti ludilom veličine smatra sebe važnim političkim ili verskim likom, reinkarnacijom neke velike proslavljene ličnosti, bogom, prorokom i tome slično. Kao primer ponašaja nekog animiranog superheroja ili superjunaka odlično dočarava ponašanje megalomana.

Kao realno psihološko stanje može da se javi usled ili u okviru nekog psihotičnog poremećaja, manije ili staračke demencije.

Inače, narcisoidni poremećaj ličnosti, u psihijatriji poznat kao NPD (narcissistic personality disorder), kao patološko stanje ličnosti zahvata 1% stanovništva, s tim da su mu muškarci skloniji. Kada se osvrnemo na istoriju ove pojave, prvi termin vezan za NPD jeste izraz megalomanija, kao oblik teškog egocentrizma, a kao takav formulisan je 1968. godine.

Međutim sam pojam megaloman prvi put se upotrebljava još 1890. godine u Engleskoj i to kao prevod francuske reči mégalomanie.


Share.

Leave A Reply