Malisori

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta su malisori? Da li znate koje je tačno značenje ovog pojma?

Albansko pleme koje je naseljeno u blizini Skadarskoj jezera nosi naziv malisori.

Iako se pojam malisori na nasim prostorima retko spominje, jos ređe upotrebljava nije na odmet da znate njegovo značenje.

Ako gledamo etimologiju reči malisor videćemo da je reč o albanskoj reči koja ima značenje brđanin, planirar, gorštak. Malisori je naziv za albansko pleme koje je pretežno naseljeno u blizini Skadarskog jezera blizu granice Crne Gore.

Poznati su kao izuzetno dobroi i hrabri vojnici koji su pretežno sarađivali sa Crnogorcima, a zajedničkim snagama borili su se protiv Turaka. Čak i njihov mentalitet je veoma sličan mentalitetu kakav imaju Crnogorci.

U malisore se ubrajaju plemena Hoti, Grude i jedan deo plemena Kliment.

Po veroispovesti, malisori su pripadali rimokatoličkim hrišćanima, mada je bilo i onih koji su praktikovali islam. Kako sebe ne smatraju Albancima, veruje se da su oni pripadnici albanizovanih slovena.

Share.