Etabliran

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači reč etabliran?

Etabliran nije čest pridev u srpskom jeziku. Ipak, ponekad ćete i tu reč čuti. Hajde da naučimo njeno značenje!

Etabliran znači osnovan, namešten utvđen, opremljen. Reč je francuskog porekla.

Etabliran

Izveden je od glagola etablirati što znači osnovati (na primer preduzeće, radnju).

Može imati i sledeća značenja: smestiti se, odomaćiti se , okućiti se, oženiti,…

U filozofiji ,u nauci, u umetnosti, etablirati znači dokazati, osnovati, utvrditi, utemeljiti. U svakodnevnom životu može da se koristi da opiše opremanje, nameštanje stana.

Share.