Entelehija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači entelehija?

Neprekidna radinost ili delatnost, naročito duha naziva se entelehija.

Da li ste čuli za pojam entelehija? A znate li šta on znači?

Sam termin entelehija ne spominje se u svakodnevnoj komunikaciji, a veoma je redak i u medijima i drugim javnim delatnosti zbog čega je mali broj ljudi upoznat sa njegovim značenjem.

entelegija

Etimološki posmatrano reč entelehija potiče iz grčkog jezika i koristi se da označi stvarnost ili realnost. Najjednostavnije rečeno entelehija predstavlja neprekidnu radinost ili delatnost, naročito duha.

Ovaj termin se pre svega koristi u filozofiji, a jednu od njegovih prvih definicija i objašnjenja dao je Aristotel po kojem je entelehija aktivni princip koji ono što je moguće najpre stvara, zatim usavršava i na kraju od toga pravi cilj svog život. Entelehija je visa energija ili visa delatnost koja sama sebi određuje pravac kretanja, odnosno ona koja svoj cilj ima sadržan u sebi.

Entelehiju je veoma teško definisati jer ona predstavlja ono što ima cilj, svrhu u samom sebi.

Share.