Epistemologija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je epistemologija?

Epistemologija predstavlja oblast filozofije koja se bavi istraživanjem mogućnosti, korene nastanka i domete ljudskog saznanja.

Ako znate značenje pojma epistemologija svaka Vam čast! Naime, ovaj pojam retko se upotrebljava i to uglavnom u filozofiji, dok su šanse da se sa njim susretnete u svakodnevnoj komunikaciji minimalne.

Odmah na početku bitno je istaći da epistemologija ima dva veoma srodna značenja. U anglofonim zemljama epistemologija se jednostavno definiše kao teorija spoznanje, odnosno kao oblast filozofije koja se bavi istraživanjem mogućnosti korena nastanka i dometa ljudskog saznanja.

Za razliku od njih u frankofonim zemljama epistemologija se definiše kao teorija nauke, odnosno ona se odnosi na naučnu spoznaju i na načine kako nauka opisuje svet.

Ako posmatramo sa etimološke strane pojam epistemologija potiče od grčrkih reči episteme, što znači znanje i reči logos u značenju nauka. Ovu reč prvi put koristio je škotski filozof Džejms Federik Ferer koji se pre svega koncentrisao na analiziranje prirode znanja i time kako se ono povezuje sa nekim drugim pojmovima kao što je verovanje.

Posmatrajući kroz istoriju, epistemologija se oduvek bavila prirodom i obuhvatnosti i ispravnosti izvora saznanja. Ono što je razlikuje od psihologije jeste to što se ona ne bavi pitanjem zašto ljudi veruju ili pak kako stižu do tih vereovanja.

Dakle, epistemologoija je tu da nam da odgovore na pitanja poput: „Šta je znanje? Kako usvajamo znanje? Šta sve ljudi znaju? Na čemu se zasniva znanje?“ i tome slično.

Share.