Etnografija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je etnografija?

Nauka koja se bavi proučavanjem i opisivanjem obrazca ponašanja naroda, specifičnih kultura ili grupa naziva se etnografija.

Neretko se dešava da ljudi pomešaju pojmove etnologija i etnografija koji iako slično zvuče imaju različito značenje. I dok većina zna šta je etnologija, nije sigurna u značenje reči etnografija, jer isti predstavlja pojam sa kojim se dosta ređe susrećemo.

Sam termin etnografija potiče iz grčkog jezika i predstavlja sintagmu grčkih reči ἔθνος, što znači narod i reči γράφειν koja označava pisanje. Po definiciji, etnografija predstavlja nauku koja opisuje i proučava materijalnu, društvenu i duhovnu kulturu pojedinih naroda.

Prema tome, reč je o nauci o životu i običajima jednog naroda. Etnografija se odnosi najpre na kvalitatvni opis pojava ljudskog društva koji se dobija na osnovu terenskog rada.

Zasniva se na teoriji da se karakteristike sistema ne mogu razumeti na pouzdan način, nezavisno jedne od drugih, te je potrebno što detaljnije i celovitije istraživanje.

Od kraja 20-og veka etnografija predstavlja deo antropologije koji se pre svega bavi obrazscem ponašanja naroda ili nekih drugih specifičnih grupa.

Share.