Browsing: značenej reči

Reči na slovo A
0

Šta je abortus? Medicinska procedura kojom se vrši prekid neželjene trudnoće naziva se abortus. Najšire…

Reči na slovo V
0

Šta je verifikacija? Proces dokazivanja istine ili neke tvrdnje, postavke, hipoteze naziva se verifikacija. Sigurno…

Reči na slovo J
0

Šta je jubilej? Proslava dana ili godišnjice nekog događaja ili razdoblja života naziva se jubilej.…

Reči na slovo D
0

Šta znači didaskalije ? Kratke replike u dramskom scenariju koje nam ukazuju šta radi književni…

Reči na slovo S
0

Šta je to semestar? Vreme od pola školske godine naziva se semestar. Koliko ste samo…

Reči na slovo E
0

Šta je to ekskrement? Izlučevina koju organizam izbacuje kao suvišnu naziva se ekskrement. Pojam ekskrement…

Reči na slovo F
0

Šta je to filijala? Ogranak neke banke, ustanove ili radnje naziva se filijala. Etimologija nas…

Reči na slovo Č
0

Šta je to čantra? Putnička torba naziva se čantra. Ranije izraz čantra je češće korišćen…