Reči na slovo B
0

Šta znači reč berićetan? Berićetan je pridev koji se često koristi u srpskom jeziku. Znači…

Reči na slovo B
0

Bankina je reč italijanskog porekla i označava rub puta, podupirač, bedem, nasip, peron, most, pešačku…

Reči na slovo A
0

Da li ste čuli za reč atavizam? Znate li njeno značenje? Atavizam je reč latinskog…

Reči na slovo A
0

Aspiracija je reč koja vodi poreklo od latinske reči aspiratio što znači izgovaranje sa hukom,…

Reči na slovo A
0

Asimilacija svoje korene ima u latinskoj reči simillis, što znači slično. Uvek označava proces izjednačavanja,…

Reči na slovo A
0

Arenda je reč latinkog porekla za imoviski dogovor ili ugovor kojim se neko imanje daje…

Reči na slovo A
0

Aarabeska predstavlja, pre svega, dekorativni detaljni crtež sa izraženim ritmičkim ponavljanjem geometrijskih oblika. Nastala je…

Reči na slovo A
1

Šta znači reč apoteoza? Apoteoza je reč nastala od latinske reči apotheosis što zači –…

Reči na slovo A
0

Antiseptik je hemijsko sredstvo za uništavanje zaraznih klica. Reč je grčkog porekla . To su…

Reči na slovo A
0

Svakodnevno se čuje reč – antagonizam. U svakakvim kontekstima: ljubavnim, političkim, etičkim, religioznim, rasnim. Antagonizam…