Narator

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Narator

Narator je reč latinskog porekla (lat. Narrator) i znači pripovedač, pričalac. Može se smatrati da je to osoba koja je sklona propovedanju.

Narator je osoba koja izgovara tuđi tekst. Dakle on nije autor tog teksta koji priča. Naratorom se nazivaju i osobe koje komentarišu dokumentarne filmove.

Smatra se da postoje tri vrste naratora:

  • Narator koji propoveda kao da zna šta se dešava sa likovima
  • Narator koji izgovara tekst u prvom licu jednine, to jest, narator postaje lik u tekstu.
  • Narator koji je posmatrač i navodi činjeice iz ugla svedoka.

Po pravilu, naratori su uvek osobe koje imaju lepe, prijatne glasove, jer cilj i jeste da se slušaoci užive u fabuli i da im bude prijatno. Vrlo često se za te poslove angažuju glumci, jer je impresija bolja ukoliko se narator „uživi“ u ulogu.

Treba napomenuti da se naratorom naziva i program računara, koji se pritiskom na dugme aktivira i koji glasovno interperetira tekst sa ekrana. Dostupan je na mnogo svetskih jezika.

Share.