Žargon

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je žargon?

Specifična vrsta reči koja pripada jednoj grupi, sredini ili neformalnoj skupini naziva se žargon.

Svakodnevno veliki broj ljudi koristi žargonske izraze pre svega u običnoj konverzaciji koju vodi sa prijateljima, porodicom ili poznanicima. Dosta nas nije ni svesno velikog broj reči koje pripadaju žargonima.

zargon

Sam termin žargon potiče iz francuskog jezika i označava govor koji je svojstven uskoj profesionalnoj ili društvenoj skupini, koji nije opšte razumnjiv, a karakteriše ga to što se manje ili više razlikuje od književnog tj. standardnog govora.

Žargon se definiše kao spefična vrsta reči koja pripada jednoj grupi, sredini ili neformalnoj skupini ljudi kao što su student, vojnici, sportisti, doktori, tinejdžeri i slično. Zanimljivo je to da se žargon veoma često upotrebljava kao element književnog jezika.

Žargon se može upotrebljavati i kao vid zatvorene komunikacije koja se odvija unutar jedne određene grupe. U ovom smislu žargon se pre svega koristi kako bi zaštitio informacije i interese te grupe.

Pojam žargon se koristi i u značenju pogrešnog, nerazumljivog ili posebnog govora. Često je reč o govoru koji predstavlja osobenost jedne skupine.

Leksemi koji se koriste u žargonu nazivaju se žargonizmima.

Tri su osnovne svrhe žargona: olakšavanje komunikacije, uključivanje i isključivanje. Jasno je da u svakoj struci (medicina, arhitektura, anatomija, književnost…) postoje specifični izrazi i reči koje su poznate samo ljudima koji se tom strukom bave.

Dakle, korišćenje te specifične terminologije olakšava komunikaciju ljudima koji sarađuju u okviru iste struke, a osobama koji poznaju tu terminologiju olakšano je uključenje i sarađivanje u okviru grupe. Sa druge strane oni koji ne poznaju terminologiju – isključeni su jer neće biti u stanju da isprate situaciju.

Primeri za upotrebu žargonskih reči u našem jeziku bili bi:

Žargon izvala koji znači, glupost, budalaština, besmislica.

Žargon fijuknuo koji znači, poblesavio, poludeo.

Žargon dobio korpu označava da je određena osoba odbijena od strane suprotnog pola.

Share.