Elokventan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

„Kako je on elokventan! Svaka mu čast!“. Tu osobinu uvek prati divljenje, zar ne?! Elokventna osoba je ona koja je rečita, koja je vešta u govoru. Elokvencij je reč latinskog porekla (lat. Eloquens –rečit). Označava govorničku veštinu i snagu izražavanja.

Elokventnost se uči, razvija. Retorika kao nauka o lepom govoru razvila se još u antičkom periodu. A elokvencija je više od retorike.Treba znati da čovek koji mnogo govori ne mora biti ujedno i elokventan.

Elokventan

Elokventnost znači lepo govoriti, biti dobar govornik. Činjenica je da svi mi rođenjem nosi mo manje ili veće predispozicije za elokventnost, ali je to definitivno, stvar nadgradnje, obrazovanja, načitanosti. Elokventne osobe u svom govoru nikada ne koriste žargonske termine, poštapalice i uzrečice.

Baš zato što je elokventnost prava lepota, trudite se da radite na svom usavršavanju, čitajte što više knjiga, edukujte se. Budite i vi jednoga dana onaj sa početka ovog teksta, o kome će drugi pričati: „ Kako je on elokventan! Svaka mu čast!“ Biće to lepo čuti, zar ne?!

Share.