Zahod

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Zahod, šta je to zapravo? Da li ste upoznati sa značenjem koje ova reč ima?

Zahod je pojam koji se koristi da označi nužnik, toalet, odnosno WC.

Sigurno ste više puta bili u prilici da se sretnete sa pojmom zahod koji ima veliku primenu na našim prostorima. A da li znate koje je pravo značenje ovog pojma?

Sam pojam zahod koristi se da označi nužnik, toalet, zahod, klonju, WC. Reč je o prostoru u kojem se odlažu tečni produkti metabolizma čoveka. Zahod je mesto u kojem ljudi svakodnevno odlažu svoje fekalije.

Kao što svi dobro znamo postoji više različitih vrsta toaleta ili ti zahoda. Danas, oni se prave po određenim tehnološko – higijenskim pravilima, kako bi sprečili različite zaraze koje fekalije mogu izazvati.

Značaj zahoda ljudi su uvideli odmah, pa nas ne čudi što je isti počeo da se pravi još pre nove ere, kada su postojali tzv vodeni zahodi koji su bili spojeni kanalima od glinene opeke. Zahod kakav je nama danas poznat počeo je da se pravi u 16-om veku kada je sir Džon Harington izumeo poseban klozetski uređaj sa ispiranjem.

Share.