Abonent

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Abonent, šta je to zapravo? Saznajte tačno značenje ove reči.

Abonet je izraz koji se korist da označi pretplatnika, odnoso osbu koja nešto plaća unapred.

Iako pojam abonent ne predstavlja reč koja se koristi u svakodnevnoj komunikaciji, nije na odmet da znate njeno značenje, kao i kada se sve ona može upotrebiti.

Etimologija nas upućuje da je sam pojam abonent potekao iz francuskog jezika, preciznije od reči abonner, što znači pretplatiti, pretplaćivati. Koristi se da označi pretplatnika, odnosno osobu koja nešto plaća unapred – avasno.

Složićete se sa nama da je biti pretplatnik u našoj zemilji zaista retka pojava zbog čega većina ljudi i nije upoznata sa značenjem ovog pojma. Abonent je neko ko svoje obaveze plaća i pre roka dospeća. Primera radi: Račun za vodu Vam iznosi 300 dinara, ali Vi ste uplati 1000 dinara, što znači da ste pretplatili za 700 dinara. Drugim rečima, vi ste abonent.

Share.