Rezolutan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači rezolutan?

Rezolutan znači odlučan, smeo, rešen na određeno delo.

Da li ste imali prilike da čujete izraz rezolutan? A da li ste se zapitali šta on znači? U slučaju da ste čuli ovu reč i da Vas je zaintrigiralo njeno značenje, nalazite se na pravom mestu.

Rezolutan

Po etimologiji pojam rezolutan nastao je od latinske reči resolutus koja znači odlučan, odvažan, smeo. Prema tome rezolutan je neko je je rešen na određeno delo, odnosno odlučan i spreman da uradi neophodno da bi došao do svog cilja.

Rezolutan se koristi i u značenju srčan, pribran, priseban. Onaj ko je rezolutan on je i hrabar, postojan, veoma čvrst, sabran i izuzetno nepokolebljiv. Ovo je osobina koja je svojstvena energčinim ljudima koji svoja dela sprovode hrabro i odvažno.

Share.