Abolicionizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je abolicionizam? Šta znači ovaj pojam, a šta pojam abolicionista?

Abolicionizam u najširem smislu označava ideologiju koja za cilj ima ukidanje nekog običaja ili zakonske odredbe koja se smatra nehumanom ili nemoralnom.

Ako znate šta znači abolicionizam svaka Vam čast! Naime, iako je ovaj pojam prisutan na našim prostorima, u svakodnednevnoj komunikaciji se veoma retko upotrebljava zbog čega veliki broj ljudi nije upoznat sa njegovim značenjem.

Etimologija nas uči da je sam termin abolicionizam potekao iz latinskog jezika, preciznije od reči abolitio, što znači poništiti, ukinuti.

U najširem smislu abolicionizam označava ideologiju koja za cilj ima ukidanje nekog običaja ili zakonske odredbe koja se smatra nehumanom ili nemoralnom. U užem smislu ovaj pojam označava pokret za bezuslovno oslobođenje robova bez obzira na političke i ustavne prepreke. Nastao je u 18-om veku kako bi omogućio ukidanje ropstva, tj. trgovine robljem. Ovde se pre svega misli na crnce koji su smatrani ljudima niže klase i kao takvi gotovo da nisu imali nikakva prava niti mogućnosti osim da ceo život provedu služeći druge.

Danas se ovaj pojam mahom koristi da označi pokrete za ukidanje smrtne kazne, legalizaciju narkotika ili prostitucije. Pojam abolicionista se koristi da označi pristalicu pokreta kome je cilj ukidanje nekog običaja, sudskog postupka i uopšte zlog stanje.

Share.